you're not lost, you found us

find more of us at www.inspired2inspire.nl

08 november 2006

Over geluk gesproken.

In de American Studies van een paar jaar geleden stond een artikel over de 'nieuwe wetenschap van geluk'. In deze wetenschapstak wordt speciale aandacht besteed aan positieve emoties en de effecten daarvan op het welzijn van mens en zijn omgeving. De conclusie van het artikel luidde: "Als je aan het goede in de wereld denkt, of op een andere manier een positieve betekenis waarneemt, dan zaai je je eigen positieve gevoelens. Nadruk op het goede zal niet alleen jouw leven veranderen en dat van je omgeving, maar misschien zelfs leiden tot een hemel op aarde." (Schrijft Pleun van Vliet in "Wat drijft de mens?")

Klavertje vier
Wat geluk precies is, is voor iedereen iets anders. Geluk (of gelukkig zijn) kan gedefinieerd worden als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden of met het leven zoals zich dat nu presenteert. Hierbij kunnen er diverse positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Het gevoel van gelukkig zijn en de omstandigheden die hiervoor gezorgd hebben, verschillen per persoon en veranderen over de tijd. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar de aanwezigheid van fijne of plezierige situaties, maar ook naar de afwezigheid van pijn of ellende, om een oorzaak te vinden voor het gevoel dat wij geluk noemen of een manier te vinden om geluk te bereiken.

Geluk is een richting, geen punt.

Er is vaak meer dan je denkt zodanig fijn, dat je er best gelukkig door kan en mag zijn. Soms is het alleen de kunst deze dingen op een andere manier te bekijken en de nadruk te verplaatsen naar het positieve aspect ervan. Mensen hebben nog wel eens de neiging te vergeten dat er, vooral in ons land, eigenlijk al genoeg is om even bij stil te staan en van te genieten, blij mee te zijn. Het zijn voor mij vaak vooral de kleine dingen, als - om even bij de tijd van het jaar te blijven - de eerste bladeren die van de bomen vallen en de mooie kleuren die de herfst met zich mee brengt, tot de grotere dingen dat je überhaupt in staat bent dit te kunnen lezen en het feit dat je een dak boven je hoofd hebt. Denk er eens over na; sta er eens bij stil. Leer en probeer dingen die misschien vanzelfsprekend zijn eens op een andere manier te bekijken en positief te waarderen.

It’s the little things and the joy they bring.

Ben jij gelukkig? En wat maakt jou nou gelukkig? Dit hoef je niet uitsluitend in woorden uit te leggen: in m’n oude dagboek had ik een "dingen waar ik blij van word"-bladzijde met foto's; ik zou die van jullie graag willen zien!

Roos, i2i

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage