you're not lost, you found us

find more of us at www.inspired2inspire.nl

26 oktober 2006

(Psychologie)onderwijs

Psychologie - een samenstelling uit het Griekse psyche (ziel) en logos (woord, gedachte, rede) - is de wetenschap van het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van de mens.

Vorig jaar ben ik aan deze studie begonnen aan de Universiteit van Amsterdam. Het eerste jaar bestaat voornamelijk uit hoorcolleges, waarbij gebruik gemaakt wordt van dia's en film en/of video. Denk bij zo’n college aan ongeveer 500 eerstejaars studenten die in een zaal gedurende twee uur naar een docent luisteren.

Dit is slechts een klein deel van de zaal...

Je zou kunnen zeggen dat interactie in deze zaal weinig mogelijk is. Hierop hebben ze de zogenaamde werkgroepen gevonden; met een groep van gemiddeld 15 studenten behandel je met een reeds afgestudeerde student de tijdens de colleges besproken stof op een meer persoonlijk niveau en krijg je ondersteunende opdrachten. De vraag is echter: haal je hiermee wel het maximale uit dit onderwijs?

Zoals wel vaker ontving ik vandaag een mailtje van het Onderwijsinstituut Psychologie, “vormgeven aan inspirerend & motiverend psychologieonderwijs”. Hoe motiveer je studenten en creëer je betrokkenheid? Natuurlijk wordt hier niet alleen binnen de universiteit over nagedacht, ook wij willen ons ervoor inzetten; daar moeten we een workshop voor kunnen geven! Toegankelijker onderwijs maakt de studenten meer betrokken bij de te leren stof, waardoor ze vervolgens gemotiveerder zijn er ook daadwerkelijk iets mee te doen - en dat is nu juist waar het allemaal om draait (denk maar eens na over de positieve gevolgen) ;)

Roos, i2i

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage